دانفوس

تاریخچه شرکت دانفوس در تاریخ 1 سپتامبر 1933 آغاز می شود ، زمانی که Mads Clausen دانفوس را در مزرعه والدینش در نوردبورگ دانمارک تاسیس کرد ، ، شور و شوق برای راه حل های نوآورانه در دانفوس از ابتدا در اولین اختراع Mads Clausen ریشه دارد از سوپاپ ترموستاتیک برای سیستم های تبرید، به یکی از اولین ترموستات رادیاتور در جهان برای تنظیم گرما، به اولین مبدل های فرکانس تولید شده در جهان، تا کلیدی برای telematics که امروز برای کشاورزی دقیق استفاده می شود