سری SM 85


الکتروپمپ شناور 4 اینچ کالپدا ایتالیا سری SM 85

کاتالوگ