سری SM 140


الکتروپمپ شناور 4 اینچ کالپدا ایتالیا سری SM 140

کاتالوگ