سری SM 28


الکتروپمپ شناور 4 اینچ کالپدا ایتالیا سری SM 28

کاتالوگ